Aanpassing Ankerplaats incl. aanleg watertappunt afgewezen.

Helaas is onze eerste aanvraag voor een kleine aanpassing aan de Ankerplaats en de aanleg van een watertappunt afgewezen. De gevraagde aanpassingen van total nog geen € 12.000,00 incl. BTW worden helaas niet gehonoreerd.
Maar niet getreurd, wij laten ons door een kleine tegenslag niet uit het veld slaan en zullen ons blijven inzetten voor Slenaken en onze gehuchten. De motivatie van de gemeente willen wij u in het kader van transparantie niet onthouden:

Beste leden van het bewonersnetwerk,

Op 7 februari heb ik jullie verzoek ontvangen voor het:
– Aanleggen van een rioolaansluiting ten behoeve van een toiletunit
– Verplaatsen van fietsenrekken
– Aanleg van een WML Watertappunt

Vorige week woensdag (22 maart) zijn mijn collega’s en ik samen met jullie op locatie gaan kijken. Tijdens dit overleg is afgesproken dat wij het verzoek opnieuw bespreken met de wethouder en een terugkoppeling geven over wat de wethouder heeft besloten.
Afgelopen week is het verzoek besproken en heeft de wethouder besloten om het verzoek niet te honoreren.

Verkeersoogpunt
Het verplaatsen van de fietsvoorzieningen naast de bakker naar de zijde van de Dorpsstraat is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt ongewenst. De fietsvoorzieningen worden op deze manier naast een doorgaande route/weg geplaatst. Tijdens het plaatsen van de fietsen in de fietsenrekken is de kans aanwezig dat er gebruik wordt gemaakt van de Dorpsstraat. Het verkeer op de doorgaande weg verwacht dit niet, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarnaast word de ruimte van het trottoir, naast de Dorpsstraat, beperkt. Als laatste reden worden de fietsenrekken weggenomen naast bakkerij Vermeeren.

Openbare ruimte
Het verplaatsen van de putvoorziening van het midden van de rijweg naar de zijingang van de ondernemer is niet wenselijk. Door de eigenschappen van de rioolput zal het gehele jaar geen afvalwater worden ingenomen. Afvalwater innemen gebeurt dan voor een evenement dat één keer per jaar word georganiseerd. De mogelijkheid en de verwachting bestaat dat dit de rest van het jaar stankoverlast veroorzaakt. Het is daarnaast toegestaan om de toiletvoorziening aan te sluiten op de regenwaterkolken. Dit omdat er geen gescheiden rioolstelsel is. Dit maakt het dus mogelik om flexibel te zijn in de opstelling van het evenement en de toiletvoorziening op meerdere plekken te plaatsen. Dit geeft natuurlijk veel mogelijkheden.

Daarnaast staan de kosten van de werkzaamheden, het verplaatsen van een fietsenrek en de daarbij horende werkzaamheden in de openbare ruimte niet in verhouding. De kosten zijn hoog voor een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd. De rest van het jaar voldoet het parkerterrein namelijk prima.

Watertappunt
Zoals aangegeven in ons overleg op locatie ben ik na aan het vragen/uitzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn om een watertappunt te realiseren. Zodra ik meer informatie hierover heb zal ik dit laten weten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *