Stichting “Dominus Providebit”

In 2008 is de stichting “Dominus Providebit” burgerinitiatieven uit onze gemeenschap financieel gaan ondersteunen.

Het was Pastoor Crombach Ϯ die de gemeenschap Slenaken na zijn overlijden een legaat heeft nagelaten ten behoeve van ondersteuning van plaatselijke verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven uit Slenaken. De stichting “Dominus Providebit” wordt beheerd door familieleden van Pastoor Crombach.

Twee keer per jaar kunnen initiatieven uit het dorp een beroep doen op deze stichting. Er is een subsidie protocol opgesteld waaraan een aanvraag om ondersteuning moet voldoen.

Intussen is op vele wijze ondersteuning verleend aan de plaatselijke activiteiten uit ons dorp. Op dit moment lopen er ook al structurele bijdragen aan initiatieven van onder andere de Huiskamer van Slenaken, het bloemkorven project, gym voor ouderen, oudervereniging Samen Onderweg en fanfare “Berg en Dal” Slenaken.

De stichting “Dominus Providebit” is een belangrijke schakel in het voortbestaan van onze verenigingen/stichtingen waardoor de leefbaarheid in ons dorp op peil kan blijven of zelfs verbeterd kan worden.

Subsidie protocol aanvraag om ondersteuning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *