Zelfsturing

Zelfsturing en burgerparticipatie zijn niet hetzelfde. Hieronder leest u wat beide onderwerpen inhouden en waarin ze van elkaar verschillen.

Zelfsturing
Bij zelfsturing nemen bewoners een initiatief, waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming. De overheid draagt daar geen verantwoordelijkheid voor. Maar soms heeft de overheid, in dit geval gemeente Gulpen-Wittem, wel een rol. In het geval van de zelfsturing in Gulpen-Wittem is dat een stimulerende en faciliterende rol. Met ondersteuning en financiële middelen.

Voorbeeld
Een Hoeskamer project: het eigenaarschap ligt bij de initiatiefnemers en de gemeente Gulpen- Wittem stimuleert en ondersteunt dit door een subsidie te verlenen.

Burgerparticipatie
Bij burgerparticipatie is het precies omgekeerd. Daarbij is de gemeente verantwoordelijk voor het beleid, project of plan. En daarbij betrekt de gemeente met burgerparticipatie bewoners en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van gemeentelijk beleid, projecten of plannen. De gemeente is en blijft eindverantwoordelijk.

Voorbeeld
De gemeente knapt een straat op en vraagt omwonenden naar hun aandachtspunten.