Aanmelding Bestuurslid of Vrijwilliger.

Wilt U ook meedoen om vanuit de gemeenschap de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren? Kom dan ook als bestuurslid of vrijwilliger bij de Stichting ONS Slenaken. Deze stichting heeft de volledige taak overgenomen van het vroegere Kernoverleg Slenaken en heeft met 7 nieuwe bestuurders een nieuwe start gemaakt om alle mogelijke initiatieven om de leefbaarheid  in ons dorp te verbeteren te ondersteunen.