Verfraaiing Kerkplein en plaatsing buste wijlen Pastoor Crombach

Via de stichting Dominus Providebit is de wens binnen gekomen om op het kerkplein een prominente plek te creëren voor een buste die in de maak is van wijlen Pastoor Crombach. De wens van de stichting is om dit te combineren met een verfraaiing van het kerkplein.
Dit gevoelige dossier heeft enkele jaren geleden voor de nodige discussies gezorgd en om de geschiedenis zich niet te laten herhalen heeft een klein comité onder begeleiding van het bewonersnetwerk een programma van eisen geformuleerd rekening houdend met de do’s en don’t s uit de enquête van enkele jaren geleden. We hebben dit programma van eisen overhandigd aan bureau Verbeek. Hij heeft daarop een offerte uitgebracht om een plan uit te werken dat voorgelegd gaat worden aan de inwoners van Slenaken en de gemeente Gulpen Wittem.
Wij kunnen u mededelen dat de offerte door de raad is goedgekeurd en dat bureau Verbeek gestart is met het ontwerp. Het is ons doel om het ontwerp op onze nieuwjaarsreceptie met u allen te delen en te vragen om feedback. Daar zullen meerdere vragen gesteld gaan worden: Wat vind u ervan? Waar zouden nog eventuele aanpassingen gemaakt moeten worden? Is er voldoende draagvlak voor het voorgestelde plan?
Hopelijk kunnen we via deze weg tot en breed gedragen oplossing komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *